Kledingmerken mee verantwoordelijk voor seksuele intimidatie in textielfabrieken

Nieuw onderzoek wijst uit dat seksuele intimidatie schering en inslag is in Vietnamese textielfabrieken. Kledingmerken die fabriekseigenaars onder druk zetten met korte leveringstermijnen, dragen mee die verantwoordelijkheid. ‘Vooral tijdens piekmomenten gaan fabrieksbazen textielarbeidsters belagen.’  

Uit onderzoek van Fair Wear Foundation in Vietnamese textielfabrieken blijkt dat zes op de tien geïnterviewde arbeidsters vooral tijdens drukke productiemaanden belaagd worden. In minder drukke periodes zakt het aantal gevallen van seksuele intimidatie tot 28 procent: minder dan de helft, dus.

Seksuele intimidatie komt vaak voor op het moment dat arbeidsters overuren moeten maken. Fair Wear Foundation berekende dat de kans op intimidatie meer dan dubbel zo hoog ligt als arbeidsters dertig overuren of meer presteren per maand. Meestal vraagt het management pas laat om langer te blijven, soms amper een kwartier voor het einde van de werkdag. Als ze overuren weigeren, krijgen ze het opnieuw hard te verduren: ook dan is de kans hoog dat ze belaagd zullen worden.

‘Stress en druk van leidinggevenden en managers resulteren vaak in verbaal geweld en seksuele intimidatie’, zegt Annabel Meurs, die voor Fair Wear Foundation de sector in Vietnam opvolgt. ‘Arbeidsters worden onder druk gezet om harder en langer te werken om productiedeadlines te halen. Extreem lage lonen dwingen hen om veel over te werken om genoeg te kunnen verdienen. Deze factoren verhogen de kans op geweld en intimidatie.’

Lees ook de getuigenis van Tham via MO* Magazine:
https://www.mo.be/analyse/kledingmerken-mee-verantwoordelijk-voor-seksuele-intimidatie-textielfabrieken

© MO* Magazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *