Negen jaar na Rana Plaza nog steeds geen zorgplicht in de modesector

Negen jaar na het drama Rana Plaza in Bangladesh is er nog altijd geen wetgeving om verdere drama’s in de toekomst te vermijden. Er liggen wel voorstellen op tafel, maar het proces verloopt “onaanvaardbaar traag”, zeggen ngo’s, vakbonden en consumentenorganisaties.

De internationale Arbeidsorganisatie schat dat wereldwijd ruim zesduizend werknemers per dag bezwijken aan arbeidsongevallen of werkgerelateerde ziektes. Dat komt neer op 2,3 miljoen doden per jaar. Een tragisch voorbeeld daarvan is de instorting van het fabriekscomplex Rana Plaza in Bangladesh, waarbij 1134 kledingarbeiders in 2013 om het leven kwamen.

Om te vermijden dat rampen zoals Rana Plaza nog zouden kunnen voorvallen, ligt er een wetsvoorstel op tafel om bedrijven een “zorgplicht” op te leggen en aansprakelijk te stellen voor misstanden in hun toeleveringsketens.

Een jaar geleden, op 22 april 2021, heeft het federale parlement in België ingestemd met de behandeling van een wetsontwerp. Maar een jaar is er nog steeds niet gestemd en is er dus nog geen wet, klagen ngo’s, vakbonden en consumentenorganisaties aan.

‘Het Belgische wetsvoorstel is niet perfect, maar het is wel zeer ambitieus’, stelt Marc Maes van 11.11.11 en de Belgische coalitie Corporate Accountability. ‘Het bindende karakter en de mogelijkheid van juridische stappen zijn elementen waarover ngo’s en vakbonden onverzettelijk zijn en zullen blijven.’

In scherp contrast, stellen de organisaties, ligt het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Op Europees niveau is al op 23 februari een voorstel voor een richtlijn ingediend. Het feit dat er een tekst op tafel ligt, aldus de critici, is op zich positief, ‘maar het bevat te veel lacunes om verdere menselijke en milieudrama’s in de waardeketens van ondernemingen te voorkomen.’

In scherp contrast, stellen de organisaties, ligt het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Op Europees niveau is al op 23 februari een voorstel voor een richtlijn ingediend. Het feit dat er een tekst op tafel ligt, aldus de critici, is op zich positief, ‘maar het bevat te veel lacunes om verdere menselijke en milieudrama’s in de waardeketens van ondernemingen te voorkomen.’ Sara Ceustermans, coördinator van de Schone Kleren Campagne in Vlaanderen: ‘De zwakte van het Europese voorstel getuigt van een intensieve lobby van bedrijven om de zorgplicht te verzwakken. 

Lees het volledige artikel voor IPS: https://www.ipsnews.be/artikel/negende-verjaardag-drama-rana-plaza-maar-nog-steeds-geen-zorgplicht-de-modesector

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *